Ambitie 2030... Verder!

13-04-18

De Zeeuwse economie wortelt voor een belangrijk deel in en rond de havens. Een haven die zich duurzaam ontwikkelt om continuïteit en concurrentiekracht te houden is de basis voor onze “Ambitie 2030”.

We staan voor uitdagingen op het vlak van schoon milieu en concurrentiepositie, florerende economie, klimaatbeleid en een level playing field, natuurherstel, circulaire economie en werkgelegenheid. Aan het convenant “Duurzaamheidsambitie 2030” waarin hier afspraken over zijn gemaakt, wordt hard gewerkt door de betrokken partijen. Op deze uitdagingen die uitgewerkt zijn naar Key Performance Indicatoren (KPI’s) gaan we monitoren, sturen en ook rapporteren.

Afgelopen jaar zijn een groot aantal initiatieven in de haven regio gerealiseerd die bijdragen aan de Ambitie 2030. Bekijk hier een selectie van een aantal mooie en waardevolle ontwikkelingen en projecten.